Partner - all you need is love - Love-Camp - alles was man braucht ist die Liebe - Liebes-Camp - todo por amor - alles voor de liefde

Go to content

Partner

Nederland
Vanuit de christelijke traditie geldt dat het enerzijds - als uiterste - een zichzelf opofferende en een ander weldaden schenkende houding is. Deze soort liefde richt zich op de behoeften van de ander en zoekt wat het beste voor de ander is. In dat geval laat de liefde de ander de vrije keus om die liefde te beantwoorden of niet. Dit soort liefde vraagt offers en hard werken voor hen die daar naar streven. Echter voor de weinige mensen die volledig afstand hebben gedaan van hun egoïsme is deze liefde een levende bron die geen inspanning meer vergt maar vanzelfsprekend en natuurlijk is. De ruimere definitie van liefde is de onvoorwaardelijke liefdeZij is het soort liefde dat de andere persoon de volledige onvoorwaardelijke ruimte en vrijheid schept zichzelf te kunnen zijn. Liefde betekent de diepe genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander; soms ook voor een dier, zaak of voorwerp.De betekenissen die er aan gegeven worden zijn sterk cultureel en maatschappelijk geïnspireerd.


powered by:


Back to content

Flag Counter